Yönetici Koçluğu

  • YÖNETİCİ KOÇLUĞU

Yoğun rekabet ortamında ve yapılan çalışmalarda işbirlikçi bir yönetim tarzı benimseyen örgütlerin, iş gören kalitesi, aidiyet duygusu, yöneticiden kaynaklı sessizleşen örgütün yan etkilerinin minimuma indiği, fikirlerini yöneticiden korkmadan açıkca söyleyen çalışan bütünlüğünün olmasıyla da daha hızlı yaratıcı kararlar alındığı görülmüş ve bu da hem şirketi hem yönetici hem çalışanı destekleyen bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır.

Bu şekilde çalışanlar ve yöneticiler arasında daha etkili iletişim kurulmuş olur.

Bundan dolayı yöneticilerden günümüzde iş birlikçi, huzurlu, yaratıcı fikirlerin ortaya çıktığı, örgütsel sessizliği pozitif anlamda kullanabilen, bütün yapıyı oluşturan parçaların çıkarlarını gözeten yönetim tarzı beklenmektedir.

Koçlukla iş birliği içinde olan yöneticiler, koçluk araçlarıyla yapılan görüşmeler sayesinde bireysel ve kariyer anlamında hedeflerini daha çabuk gerçekleştirebilirler. Yargısız alandan kendilerine bakarak geliştirmesi gereken özelliklerini fark edebilir, bunlardan nasıl özgürleşebileceğinin alternatif yollarını görebilir, daha hızlı sonuçlar için karar alma, gelişmiş proaktif iletişim beceriyle örgütsel bütünleşme sağlar, güçlü yargısız sorular ve gerekli eleştiri geri bildirim becerileriyle zamanı da hızlı olan bu işleyiş sürecinde etkin kullanır.

 

 Yönetici koçluğu hizmeti alan kurumsal firmalarda;

  • MetrixGlobal tarafından Fortune 500’e girmiş bir telekomünikasyon şirketi üzerinde

yapılan bir çalışma, yöneticilere yapılan koçluğun %529 ROI getirdiğini göstermiş.

  • % 77’sinde astlarıyla olan ilişkilerde iyileşme
  • %61’inde iş tatmininde artış
  • %67’sinde takım çalışmasında artış kaydedilmiştir.
  • Koçluk desteği alan yöneticilerin kendisine ve kuruma faydaları

Google’ın eski CEO’su Eric Schmidt, hayatında aldığı en iyi tavsiyenin “koçluk almak” olduğunu söyler.

Bill Gates’e göre, herkesin mutlaka bir koçu olmalıdır.

 

Yukarıda saydığımız birçok faydanın en temel avantajı, kişinin üzerinde olumlu yönde kalıcı değişim sağlıyor olmasıdır.

  Koçluğun etkisinin minimum 7 yıl sürdüğünü Case Western Reserve Üniversitesi yaptığı araştırmada 2015 yılında kamuoyu ile paylaşmıştır.