Yaşam Koçluğu

Yasam koçluğu çok geniş bir terimdir. İnsanların genel ihtiyaçlarının belirlenmesi üzerine kurulu olan bu sistem, birey ya da kurumların mevcut durumlarının belirlenerek, gerekli ihtiyaçlarının ortaya çıkartılarak, belirli stratejik planlar ve hedefler doğrultusunda olmak yâda varmak istedikleri yere varma sürecidir

 Kendi doğal akışımızda çoğu zaman bize yol gösteren kişileri ister ve sözüne önem verdiğimiz kişilerden yardım almak isteriz. Bu süreç aslında koçluğun doğmasına sebep olan süreçtir. Fakat koçluk aslında tavsiye vermeyi değil kişinin içindeki potansiyeli açığa çıkarmayı ve güçlü sorularla kişinin göremediği fark edemediği ya da yüzleşmek istemediği alanları görmesini amaçlar. Bu sebeple, doğal sürecinde koçluk müşterinin kendini güvende hissettiği ama istediği yere ve hedeflere varmasını engelleyen o, konfor alanı fark edip,  kendi direncini kırarak, kendi cevaplarıyla bir nevi zincirlerini kırarak kendi yolunda ilerlemesini amaçlar.

Koç; Anlattığımız tüm bu süreçlerde müşteriyi varmak istediği yolda beyinlerinde bir ışık yakmasını  sağlayan güçlü sorularla kendi cevaplarını birçok bilimsel araçlar ve uygulamalarla bulmasında yol arkadaşlığı yapan alanında eğitimli kişidir.

Koçi; Bu süreçte müşteri diye hitap ettiğimiz koça başvuru yapan kişidir. Koçluk uluslararası akreditasyonlarında müşteri deme zorunluluğu getirilmiştir.

“Eğitimli koçların insanların geçmişlerini aşmalarına yardımcı olmak yerine geleceklerini tasarlamalarına yardımcı olduğu güçlü, insani bir ilişki. . . Koçlar müşterilere hayatlarının TÜM yönleri için vizyonlar ve hedefler oluşturmada ve bu hedeflere ulaşmalarını destekleyecek çoklu stratejiler oluşturmalarında yardımcı olur. Koçlar, her müşterinin parlaklığını ve kişisel güçlerini, destek, hesap verebilirlik ve koşulsuz, olumlu saygı ile sağlandığında kendi çözümlerini keşfetme konusunda tanırlar. ”

Koçluk çeşitleri

Günden güne bahsettiğimiz gibi koçluk mesleğinin etkinliğinin atması, faydalarının gözle görülür bir şekilde görülmesi ile de talep daha çok artmıştır. Bu talep ve beklentiler birlikte düşünülüp daha faydalı nasıl olur sorusuna aranan cevap ile müşteri koç/koçluk arasında birçok farklı alanlar ortaya çıkmaya başlamış koçluk kendi içinde öngörülen ihtiyaçlar doğrultusunda bölümlere ayrılmıştır.

  • Bireysel Koçluk
  • İlişki Koçluğu
  • Öğrenci Koçluğu