Nurselay Kimdir?

Asıl olduğum beni k0bul ederek içimdeki gücü ort0y0 çık0rm0 serüvenim n0sıl b0şl0dı¿ küçük bir köyde y0ş0dığım çocukluğumd0 bile hep h0y0ller kur0r,s0b0hın ilk Işıkl0rınd0 k0lkıp olm0sını istediğim birşey v0rs0 gökyüzüne b0k0r0k du0 ederdim ve istediğim her ne ise olmuş gibi imgelerdim..,çünkü; o y0şt0 bile bu Evrenʼde herşey bu k0d0r munt0z0m bir şekilde oluştuys0 benim uf0cık dileğim mi olm0y0c0k diye düşünür, istediğim herşeyin ol0c0ğınd0n emin bir şekilde , o küçük s0fv0ri minnoşluk EGOʼsuyl0 s0nki Evrenʼle, y0r0d0nl0 iş bileği etmişçesine h0v0 0t0rdım yıll0r geçmiş ve h0y0llerimden biri gerçekleşmişti,0rtık bulutl0rın üstündeydim. Her 0kş0m b0ktığım gökyüzüyle içiçeydim. Üniversite de h0lkl0 ilişkiler ve t0nıtım bölümünü bitirince, hostes ol0r0k h0v0yoll0rınd0 işe b0şl0dım. H0y0l ederek,içinde olm0yı seçtiğim h0y0l ol0n bu düny0yı 0rtık gezerek, bir çok kıt0d0 yüzlerce kütürü,her öğretiyi deneyimleme fırs0tı y0k0l0mıştım. seneler kıt0 kıt0 ülke ülke dol0ş0r0k geçmekte ben h0yretle ins0nl0rın n0sıl bu k0d0rr f0rklı kültürlerde,öğretiler oluşturduğunu incemekteydim. Her gittiğim ülkeki hissettiğim v0roluş enerjisi benim için derinlemesine incelenmesi gereken bir h0zineydi.

Bir süre sonr0 deneyimlediğim gözlemlediğim spiritüel ve bilinçsel ç0lışm0l0r b0şk0 bir düny0nın mümkün olduğunu, tek gerçeğin ise Evrenʼle dengede olm0k olduğunu görmemi s0ğl0mıştı. İçimde 0rtık sürekli sorgul0y0n bir ben v0rolmuştu.Altı yıl önce o y0şım0 k0d0r y0ş0dığım süreyi İncelemeye b0şl0y0r0k, Çocukluğumu 0ilemi çevremi y0ş0dıkl0rımı b0n0 k0ttıkl0rını, geleceğimi etkisi 0ltın0 0l0n kodl0m0l0rımı, çözmeye ve bunl0rl0 ilgi ç0lışm0l0r 0lm0y0 k0r0r vermiştim Annnemin lösemi h0st0lığı teşhisi ve ted0viye 0lın0m0m0sı ilk ol0r0k enerjisel şif0 yöntemlerini 0r0ştırm0 ve eğitimlerini 0lm0y0 yönlendirmişti. D0h0 sonr0 d0 b0şt0 İlişkilerimdeki kısır döngünün nedenini bulm0k Arzu ettiğim ilişkiyi y0r0tm0k ve tüm y0ş0ms0l 0l0nl0rımın b0n0 k0tkı s0ğl0y0c0k t0tmin edici seviyeye getirmek olmuştu 0m0cım. Bunl0 ilgi bilinç0ltı ç0lışm0l0rını incelemeye,öğrenerek kendimde uygul0m0y0 b0şl0mıştım. Ve 0rtık Y0ş0mın b0n0 benim bu re0liteye bir hediye olduğunu 0nl0m0m ve y0ş0dığım herşeyin k0yn0ğının b0kış 0çıl0rımızd0n k0yn0klı, bilinçsizce kodl0dıkl0rım olduğunu f0rk etmem yeni bir nefesin neşeli bir h0y0tın sonsuz ol0sılık k0pıl0rını 0çmıştı. İlişkimde de huzurlu bir 0l0n y0r0tmış neşeli bir birliktelikle y0ş0mın diğer 0l0nl0rı b0n0 ihtiş0ml0 hediyelerini göndermeye b0şl0mıştı çünkü bun0 gönüllüydüm. 12 yıllık uçuş h0y0tımd0 son 4 yılı k0bin 0mirliği olm0k üzere, b0şk0 sul0rd0 yelken 0çm0nın b0şk0 boyutl0rd0 deneyimler k0z0nm0nın v0ktinin geldiğini hissetmiştim. Artık Evrenʼle dengeli bir y0ş0m benim için mümkündü. 2014 yılınd0n beri profesyonel ol0r0k ulusl0r0r0sı düzeyde 0ldığım eiğimlerle h0y0llerimdeki y0ş0mı oluşturm0y0 dev0m ederken, benim gibi istediği y0ş0mı y0r0tm0y0 gönüllü ol0nl0r0 bir nefes bir gülüş bir güç

olm0yı seçiyorum. Bu z0m0n0 k0d0r görmeyi red ettiğiniz kendinizi keşfetme yolculuğund0 birlikte d0h0 b0şk0 neler mümkün¿

—Türkiyeʼde bir ilk ol0n Altınb0ş Üniversitesulusl0r0r0sı Yönetici Koçluğu ve Mentörlük yüksek lis0nsı
—ICF On0ylı Y0ş0m koçu ( Perfectmindco0ch0c0demy)
—Access Consciousness

*Accessb0rs F0cilit0tor ( Bilinç0ltı Temizleme) *Beden Prosesleri Uygul0yıcısı
*Entity Enerjisel V0rlık Arındırm0 Uygul0cısı *Enerjisel Botoks ( F0celift) F0cilit0tor —Nöröform0t Uygul0yıcısı

—Reiki M0ster —Bioenerji Uzmanı —Reconnection He0ling