Kurumsal Motivasyon Koçluğu

Motivasyon içindeki ben yapabilirim arzusudur.  Harika performanslar, olağanüstü zaferler, sebat, azim, kararlılık ve güdü besleyen “ateş” tir.

Motivasyonun gerçekte ne olduğunu anlamak gerekir ki onu harekete geçirecek iç ve dış motivasyon kaynaklarını ayırt ederek tanımlayabilelim. Motivasyon aslında ilk basamağı iç kaynaklardır. İçindeki bir değerine dokunduysa ve seni hafif hissettirerek mutlu ettiyse bu motivasyondur. Özetle kişiyi herhangi bir olayda, durumda, iş ve ilişkilerde teşvik eden bir duygu yaratıyor ve kişinin gereksinimlerini de karşılıyorsa o yerde ve kişide motivasyon sağlanıyordur.

Bireysel motivasyon kaynaklarını araştırırken ihtiyaçlar teorilerinden faydalanabileceğimizi ve özellikle kişinin kendisiyle yapılacak olan swot analizi ile ortaya çıkacak güçlü yanları ve teşvik sebepleri bulunmasıyla motivasyon koçluğu güçlü bir şekilde yapılabileceğini söylemiştik. Kurumlarda da çalışanların motivasyon ihtiyaçlarını belirlemek, buna göre kaynakları oluşturmak, şirkete yönelik ihtiyaçlar teorilerinde şirket çalışanların nerde ve yöneticilerin nerde olduklarını çıkartıp dengeyi nasıl kurabileceğini görülmesini sağlamak başlıca motivasyon koçluğu içinde yer almaktadır.  Çalışan ihtiyaçlarını belirlerken çalışanların değerlerine ve kurumun değerlerine bakılmak, ona uygun bir çalışma ile ortak bir alanda ortak değerleri oluşturmak ve bunu içselleştirmek önem teşkil etmektedir. Kişinin değerleriyle uyumlu bir çalışma alanında içsel ve dışsal teşvik kaynaklarını belirlemek,  güçlü yanlarıyla teşvik edecek alanlarını bularak yaptığı işle ve çalıştığı kurumuyla buluşturmak kurumsal motivasyonun en önemli kaynaklarındandır.  Bu sayede kurumsal motivasyon koçluğu ile ortak paydada buluşan kurumsal tüm çalışanlar hem kendilerini değerli hissetmiş, hem de kendi becerilerini gösterebileceği alan yaratılmış, hem de şirket çalışan motivasyonlarını net bir şekilde görmüş olurlar.

Kurumsal motivasyon koçluğunun kuruma ve çalışanlara faydaları

 • Ortak değerlerin belirlenmesi,
 • Kişisel ve kurumsal ihtiyaçların netleştirilerek ne kadarının sağlanabildiğinin netleştirilmesi,
 • Çalışan ihtiyaçlarının fark edilip giderilme çalışmalarının sağlanarak, çalışan bağlılığını ve sadakatini artırması,
 • Takım çalışmasında kişisel swot analizleri ile ortaya çıkartılmış özelliklere paylaşılan işte motivasyonun artırılması daha hızlı iş verimi,
 • Takım ruhunun ortaya çıkartılması,
 • Kendini değerli hisseden çalışanların kurum değerlerine daha fazla önem vermesi,
 • Takım içi iletişimin şeffaflaşması,
 • Kurum değerlerinin netleşmesi ile amaçların ve hedeflerin daha net olmasının sağlanması,
 • Farklı iş alanlarının daha hızlı oluşturulması,
 • Yapılabilirliğin güçlenmesi,
 • Çalışanların potansiyelini gösterebileceği alan oluşturmasıyla daha etkin çalışma ortamı yaratılması,
 • Sosyal ihtiyaçların belirlenmesi ile sosyalleşmenin değerinin ve bunun sağladığı bağlayıcılığın farkına varılması.

 

Motivasyon koçluğunda kurum ya da bireyde diğerlerinden farklı olarak ilerlemeyi ve süreci izleme ve kişinin bu sorumluluk alanında kalması için teşvik araçlarının etkin kullanıldığının belirlenmesi önem arz etmektedir.