İnovasyon Koçluğu

  •     İnovasyon koçluğunun temelinde içerisinde sınırları aşmak vardır. Farklılıkları belirginleştirip değişkenlik cesareti gösterebilmek, üretkenliğin gösterilebileceği alanı sağlayabilmek inovasyon koçluğunun odak noktalarıdır. Biz inovasyon koçu olarak, yenilikçilik kavramlarını iş hayatı ile birleştirerek farkındalık ve beceri geliştirmek isteyen çalışanlara ve yöneticilere, vizyonel bakış açısı ile buluşturarak çalışırız.Akredite edilmiş koçluk odaklı inovasyon çalışmalarımız sonrası çalışanların potansiyelinin daha da güçlenerek kolay ortaya koyabildikleri ve üretken bir çalışma motifi oluştuğu gözlemlenmiştir.