Happy Manifesto Programı

  • Motivasyonel Motivasyon  
  • Stres Seni Yönetmesin Sen Stresi Yönet
  • Pozitif İletişim
  • Başarılı Takımların Psikolojik Sırrı 

Genel Bakış

Çalışanlarınızın mutlu olması güvende hissetmesi, başarının en etkin sırrı olduğunu Google yöneticilerinin 2 yıl boyunca yüzlerce test ve analizlerle yaptırdığı çalışmalarda kanıtlanmıştır. Kendini güvende hisseden, pozitif iletişimde, yönetici ve takım bağları oluşan çalışanlarda motivasyonun duygusunun güçlendiği ve çalıştıkları şirkette var olma inancının kuvvetlendiği kanıtlanmıştır. Uluslararası yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’deki mutsuz çalışanların oranı %85 olduğu belirtilmiştir. Aynı çalışma mutsuz çalışanların yarattığı iş kaybının ekonomik maliyeti ise Türkiye’de 50-60 milyar lira. Mutsuz çalışan aidiyet duygusunu kaybetmekte, yaratıcılıktan uzaklaşmakta, özensiz bir çalışma sergilemekte ya da içsel performansını bastırmaktadır. Kurumsal motivasyonu önemseyen kurumlar, mutlu çalışanlarla daha fazla kazanç, performans, çalışan bağlılığı, üretkenlik gibi pek çok konuda rekabet ve üstünlük avantajına sahip olmaktadırlar. Birlikte kurumsal mutluluk çarkını oluşturup,  bütünsel harikalar yaratmak ister misiniz?