Eğitimde Koçvari Yaklaşımlar ve Eğitimdeki Koçluğun Rolü

Pandemi Kaosunda Duyguları Tanımlamak Ve Yaşamın Mimarı Olmak
25 Temmuz 2020
Atıl Halde Yaşamak
1 Eylül 2020

Eğitim hayatı, hiç bitmeyen bu yaşamda var olduğumuz zorunlu bir yolculuktur… Eğitim okul öncesi aile ile başlamaktadır. Okullar ise eğitim becerilerimizin davranışlarla uyumlanarak rollere büründüğü alanlardır. Öğrenim merkezi olan eğitim merkezleri,  insanların eğitimleriyle buradan kazandığı öğrenimlerinin bütünleşerek yaşam amacına dönüştüğü yerdir.

Koçluk ise; öğrenmeyi, öğretmeyi, sağlıklı iletişimi kurmayı, kişilerin kendilerini tanımasını destekleyen bir süreçtir. Koçluğun bu özelliği eğitim kurumlarının amaçları ile mükemmel bir uyum sağlamaktadır.

Aile ile başlayan eğitim ve öğrenme yolculuğunda bireyler, okul bitip kendi ayakları üzerine de durmaya başladığında, farklı öğrenimlerle farklı rollerde var olurlar.

Öğrenme yolculuğunda aileler, okulda lider rolünde müdürlerken, eğitimci rolündekiler ise öğretmenler ve tabi ki ebeveynlerdir. Burada sürekli öğrenim modelinde ise bildiğiniz gibi çocuklar ve öğrencilerdir. Tüm bu rollerdeki kişiler ( liderler- ebeveynler- eğitimciler-öğrenenler) günlük akışlarında iletişim tarzlarında, öğretimsel ve öğrenimsel süreçlerde koçluk becerilerini benimsemek sağlıklı iletişim, vizyonel bir gençlik, araştırmacı bir nesil ve paylaşımcı bir örgüt yapısı oluşturur.

Tüm bunların oluşması ile oluşan güven duygusu davranışlarının çoğunluğunun oluştuğu yer olan eğitim- öğretim kurumlarında öğrencilerin özgüven sahibi, empati gösteren paylaşımcı ve sorgulayan bireyler olarak yetişmesine önemli ölçüde fırsat yaratır.

Eğitim koçluğu ile koçluk yaklaşımlarını benimseyen eğitim kurumları ve bünyesindeki herkeste güçlü pozitif etkiler sağlar.

Eğitmenlerde koçluk becerileri ise, etkili öğretim modellerini kişilik yapılarına göre kullanabilme, pozitif iletişimde kalma, takdir ile öğrenciyi teşvik etme ve söylenmeyeni duyma becerilerini fark edip kullanabilme ve bu şekilde kendilerinin ve öğrencilerinin öz potansiyellerini açığa çıkarmasına alan tanır. Koçluk araçlarıyla içselleşen eğitmenler etkili dinleme ve geri bildirim metotları ile öğrenenlerin potansiyelini daha da desteklemektedir. En elzem olanı ise modellenen eğitmenlerin, öğrenenlerde, örnek olabilecek etkili modelleme becerileri kazanmasıdır.

Kurumlardaki liderlerde ise; eğitmenler ile öğrenenlerin pozitif açık iletişimde kalarak baştan sona güven duygusunun oluşturulmasına, durumsal liderlik becerileri ile oluşabilecek krizleri, stresi etkili yönetebilmesine ve birimler arası oluşabilecek çatışmaları, etkili çözümleyebilme becerileri geliştirmesine destek sağlar.

Güven duygusunun oluştuğu, açık iletişimde kendi varlığını ortaya koyabilen ve örnek aldıkları kişiler ile güçlü bağ oluşturabilen öğrenciler ise sorumluluklarının daha fazla bilince olurlar. Bu vesile ile geleceğe dair daha efektif hedefler oluşturarak,  şimdiden kariyer alt yapılarını oluşturmuş, aldıkları pozitif iletişim anlayışı ile yaşamlarının her alanında pozitif bakış açısına sahip, çözüm odaklı bireyler olarak yetişirler.

İşini severek yaptığını dile getiren ve bunu gerçekten yansıttığını düşünen eğitmenlerin amacı genelde “ öğrenciler için her türlü fedakârlığı yapmak ve emeklerinin karşılığını almak” olduğunu söylerler. Aslında bir sanatkâr olarak da nitelendirebileceğimiz eğitmenlerimizin en büyük hazzı sanatlarının tanınırlığı, etrafına ve kendisine olan pozitif katkılarıdır. Eğitmenleri bu hazla buluşturmanın en etkili yolu ise eğitim koçluğu ile eğitmenlerin buluşmasına fırsat tanımaktır.

Profesyonel içsel gelişimi destekleyen eğitim kurumlarının, koçluk yaklaşımlarıyla bütünleşmesiyle arzulanan hazza ve hedefe bütün paydaşlardaki bireylerle aynı hızda ulaşılabilir.

Ayrıca eğitimdeki performanslarının ya da geri bildirimlerin tarafsız değerlendirilmediğini, hatta belirsizlik içerisinde kaybolduklarını düşünen eğitimcilere sağlanan akran koçluğu ile kendilerinin görünür oldukları ve değer gördüklerini fark ettikleri, objektif bir değerlendirmeyle desteklendiklerini görebilmeleri sağlanır ve bu görünürlük, sorumluluklarının potansiyelleriyle buluştuğu bütüne hizmet eder.

Eğitimde koçluk modellerinin oluşturulması ve bunu sağlayan eğitmenlerin bu modelleri verimli bir ortamda, efektif becerilerle kişiye odaklı aktarması ve karşılıklı potansiyellerinin sergilenebildiği alanların yaratılması, eğitim koçluğunun kurumda içselleştirilmesiyle sağlanır.

Ve içselleştirme de emeğinizin karşılığını fazlasıyla aldığınız öğrenenler ile eğitimsel farkınızı ortaya koyar, adınızı parlatarak kalıcı sürdürülebilir kılar.